”Friåkare - på riktigt!” är ett svenskt, märkes- och politiskt obundet, initiativ inifrån snöskotersporten. Dess primära syfte är att arbeta för en positiv kulturell förändring av sporten genom att sprida kunskap och premiera utövare som visar respekt, har rätt kunskap samt agerar som bra ambassadörer för sporten.

En utövare som har fått utmärkelsen ”Friåkare - på riktigt!” har uppvisat att denne strävar efter att agera och utöva sporten utifrån våra tre ledord; Respekt, Kunskap och Attityd.