Martin Borg

Martin Borg

En friåkare och guide som andas djur, natur och snöskoteråkning. En av pionjärerna gällande lavinsäkerhet på snöskoter i Sverige.

Redan 2014, långt innan det fanns lavinutbildningar för snöskoter i Sverige, startade han företaget Saferide Sweden med primära syftet att utbilda snöskoteråkare. Han har även varit (och är) en integral del i att, tillsammans med Svelav, ta fram kursprogram som är direkt riktade mot snöskoteråkare.

Martin är även utbildad Lavintekniker (Svelav Pro 2 / CAA ITP Operations Level 1).